Cisco

מציג את כל 12 התוצאות

מציג את כל 12 התוצאות

טרנסיברים ומודולים תואמים לחברות Cisco , Mellanox , HPE , Juniper  , למוצרים אלו 12 חודשי אחריות ע"י דיירקט גרופ לעסקים

CBS110-5T-D-EU Cisco רכזת סיסקו חמש יציאות מתג שולחני לא מנוהל, אחרית לכל החיים

המלאי אזל

CBS110-24PP-EU Cisco רכזת סיסקו 24 יציאות מתג שולחני לא מנוהל, תומך PoE עד 133W, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS250-24P-4G-EU Cisco רכזת סיסקו 24 יציאות מתג שולחני מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS250-24PP-4G-EU Cisco רכזת סיסקו 24 יציאות מתג שולחני מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS350-24P-4G-EU Cisco רכזת סיסקו 24 יציאות מתג שולחני מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS250-8FP-E-2G-EU Cisco רכזת סיסקו 8 יציאות מתג שולחני מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS250-8PP-E-2G-EU Cisco רכזת סיסקו 8 יציאות מתג שולחני לא מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS350-8T-E-2G-EU Cisco רכזת סיסקו 8 יציאות מתג שולחני מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS110-8PP-D-EU Cisco כזת סיסקו שמונה יציאות מתג שולחני לא מנוהל תומך PoE 38.2W, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS110-8T-D-EU Cisco רכזת סיסקו שמונה יציאות מתג שולחני לא מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף
המלאי אזל

CBS350-48T-4G-EU Cisco רכזת סיסקו 48 יציאות מתג מנוהל, אחרית לכל החיים

למידע נוסף